Dogodek

Posvet ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije »Premislimo Slovenijo dveh desetletji«

Državni svet se pridružuje letošnjemu praznovanju 20-letnice samostojne Slovenije in organizira posvet, na katerega so povabili državne svetnike iz vseh štirih mandatov, ki so tudi njegovi nosilni ustvarjalci, ter širšo javnost, predstavnike civilne družbe. Posvet je namenjen osvetlitvi družbenih in gospodarskih sprememb v zadnjih dvajsetih letih, ki so hkrati povzročile in bile posledica političnih sprememb. Na posvetu bi želeli vsebinsko ovrednotiti vzroke in posledice na vseh ravneh politične, družbene in gospodarske stvarnosti, obenem pa sprožiti premislek o dosežkih in vprašanjih, ki nam morebiti zastirajo realno samopodobo. Pričakujejo, da bodo razpravljavci kritično in objektivno predstavili uresničevanje slovenske državnosti v praksi in izpostavili njene ključne prednosti in izzive.

 

 Vabilo in program (120 KB)

 

Povezava:

Povzetek s posveta, video posnetek, razprave udeležencev, fotografije ...