Dogodek

Razstava Arhiva RS ob 20. obletnici plebiscita 1990

Razstava bo na ogled do 18. januarja 2011.

Arhiv Republike Slovenije je ob 20. obletnici plebiscita o samostojni in neodvisni državi Republiki Sloveniji pripravil razstavo v počastitev tega za slovensko zgodovino izjemno pomembnega  dogodka.

Razstava ponuja pregled dogajanja od novembra 1990 do januarja 1991 in združuje izredno dragoceno gradivo – pravi zaklad do sedaj za širšo javnost še neobjavljenih dokumentov. Vsebinsko in oblikovno je zasnovana iz treh sklopov: Obdobje pred plebiscitom, Dan plebiscita in Obdobje po plebiscitu.

Otvoritev razstave v Cankarjevem domu:  23.12.2010

Za javnost je razstava odprta od 24. decembra 2010 do 18. januarja 2011, nato pa bo potovala po celi Sloveniji. Gostovala bo v muzejih, arhivih, gledališču in tudi na treh srednjih šolah, v Murski Soboti, Novem mestu in na Ptuju.

Pri zbiranju in izboru gradiva za razstavo so sodelovali tudi Muzej novejše zgodovine v Ljubljani, Etnografski muzej, Narodni muzej Slovenije, Državni zbor, Generalni sekretariat Vlade RS, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, Urad vlade za komuniciranje, Republiška volilna komisija, Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani in RTV Slovenija.

Avtorici razstave:  Alenka Starman in Vesna Gotovina
Projektna  skupina:  Jernej Križaj,  Jasmina Kogovšek,  Maja Povalej, Boštjan Smole, Gašper Šmid, Žarko Štrumbl
Avtorja kataloga: Alenka Starman in Jernej Križaj
Oblikovanje razstave in kataloga:  Futura DDB.
Operativni postavljavec razstave:  RPS d.o.o.

 

Katalog razstave 

 Gostovanja razstave po Sloveniji (47 KB)