Dogodek

Znanstveni posvet "Dvajset let slovenske državnosti"

 

Program posveta je objavljen na spletnih straneh Slovenske akademije  znanosti in umetnosti

 

Sodelujejo: France Bučar, Jože Pirjevec, Božo Repe, Jože Mencinger, Janko Prunk, Veljko Rus, Niko Toš in Tine Hribar

Pozdravni nagovor: Jože Trontelj

 

Organizatorja posveta: Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Razred za zgodovinske in družbene vede