Benka Pulko pisateljica in svetovna popotnica

Utiranje poti razpoznavnosti moje mlade dežele ni bilo lahko, a bilo je nepozabno in lepo. Slabo desetletje življenja na poteh in razpotjih tega sveta, me je neštetokrat zasulo z vprašanji o Sloveniji.

Nikoli ne bomo večji, le boljši smo lahko vsak dan: v ponosnem vztrajanju in ljubezni do domačega jezika, ki je eden najlepših in najbogatejših nasvetu.