Iztok Kovač Zavod EN-KNAP in Center Kulture Španski borci

Foto: Tomaž Gregorič

Kot pravi John Stuart Mill, sta poglavitni prvini dobrega vladanja - vrlina in razumnost ljudi, ki sestavljajo neko skupnost. Po mojem je najpomembnejše merilo za presojo naše demokracije to, ali Slovenija dovolj skrbno, zavzeto in uspešno spodbuja in razširja vrline in razumnost pri svojih državljanih. Najboljša država je tista, v kateri je slabim nemogoče, da bi vladali, in dobrim nemogoče, da ne bi vladali.