Joco Žnidaršič fotograf

Pošiljam dva foto pogleda, posneta pred dvajsetimi leti, ki se ju z veseljem spominjam: radost na plebiscitarnih volitvah v Tomačevem ter razvitje zastave na vrhu Triglava - 12. junija 1991.

Grba takrat še nismo imeli. Fotografijo sem predčasno pripravil za objavo v osamosvojitveni številki "Dela".

Žal je veselja na sedanjih fotografijah vse manj ...