Novica

20 let mednarodnega priznanja Slovenije

14.01.2012

15. januarja se spominjamo prvih mednarodnih priznanj Slovenije. 15. januarja 1992 je Evropska skupnost, predhodnica današnje Evropske unije, priznala Republiko Slovenijo. Odprla so se vrata za priznanja, ki so začela deževati z vseh koncev sveta, Slovenija pa je bila dokončno sprejeta v mednarodno skupnost 22. maja 1992, ko je postala 176. članica Združenih narodov. Danes ima Slovenija vzpostavljene diplomatske odnose z več kot 180 državami.
 
Kronologija kaže, da so Slovenijo že pred tem priznale nekatere druge države; sosednja Hrvaška je Slovenijo priznala 26. junija 1991, za njo še posamezne na novo osamosvojene baltske države (Litva, Latvija in Estonija) ter Gruzija, Ukrajina in Belorusija.

Takratni minister za zunanje zadeve je 19. decembra 1991 s pismom, naslovljenim na predsednika Sveta ministrov Evropske skupnosti, zaprosil, da države članice Slovenijo priznajo. Sledila je zgodovinska napoved Zvezne republike Nemčije, Švedske in Islandije, ki so istega dne, kot prve zahodnoevropske države, najavile priznanje samostojnosti in neodvisnosti Slovenije.

Uradno priznanje Nemčije in Švedske je začelo veljati 15. januarja 1992, ko je Slovenijo priznala tudi Evropska skupnost, s čimer je bila na simbolni ravni odprta pot priznanjem ostalih držav. Odločilno priznanje Evropske skupnosti je posledica Brionske deklaracije, ki je bila sprejeta 7. julija 1991 in s katero se je končala desetdnevna vojna v Sloveniji. Gre za prvi mednarodni sporazum med Slovenijo in takratno Evropsko skupnostjo. Prav s sprejetjem Brionske deklaracije v slovenski skupščini, 10. junija 1991, pa je Slovenija tudi prvič nastopila kot mednarodni subjekt.

Vatikan in San Marino sta Slovenijo priznala 13. oziroma 14. januarja 1992. Prvi prekomorski državi, ki sta priznali Slovenijo, sta bili Kanada in Avstralija, 15. in 16. januarja. Rusija je Slovenijo priznala 14. februarja, 7. aprila 1992 je sledilo priznanje ZDA. Do avgusta 1992 je Slovenijo priznalo že 92 držav. Prvi tuji državnik, ki je obiskal Slovenijo po priznanju s strani Evropske skupnosti je bil tedanji italijanski predsednik Francesco Cossiga, 17. januarja 1992. Danes ima Slovenija diplomatske stike z več kot 180 državami.

Nekdanji avstrijski zunanji minister Alois Mock je v izjavi za STA ob 20. obletnici samostojne Slovenije povedal, da je bila odločitev o priznanju Slovenije s strani tedanje Evropske skupnosti z današnjega zornega kota absolutno pravilna. Mednarodno priznanje je za Slovenijo pomenilo, da lahko ubere samostojno evropsko pot, razvoj Slovenije po razglasitvi samostojnosti pa "je resnična zgodba o uspehu".

Prvi slovenski zunanji minister dr. Dimitrij Rupel je ob tej priložnosti ocenil, da je k razmeroma hitremu priznanju prispevalo več domačih dejavnikov, pa tudi tedanje mednarodne okoliščine. Priznanje Slovenije so po njegovem mnenju pospešile tudi mednarodne okoliščine, med njimi polom socializma, podpora avstrijskih in nemških konservativcev oziroma avstrijskega zunanjega ministra Mocka in nemškega kanclerja Kohla ter razumevanje Vatikana.

Ministrstvo za zunanje zadeve dve desetletji uspešno sodeluje pri utrjevanju mednarodne prepoznavnosti Slovenije. Končana projekta vstopa Slovenije v EU in Nato, predsedovanja Varnostnemu svetu ZN, Svetu EU in Svetu Evrope, vstopa v evrsko in schengensko območje, članstvo v OECD ter aktivno delovanje v številnih drugih mednarodnih povezavah to potrjujejo.

Nove razmere v mednarodni skupnosti in svetovni izzivi narekujejo oblikovanje širših strateških in globalnih partnerstev. Slovenska zunanja politika si prizadeva za postopen prehod od ozke regionalne h globalni zunanji politiki. Strateški cilji, ki jim sledi, so: krepitev dvostranskih in dobrososedskih odnosov ter strateških partnerstev; zagotavljanje trajnostnega razvoja in zaščita ter promocija slovenskih gospodarskih interesov; učinkovito zagotavljanje interesov EU in delovanje prek EU v mednarodni skupnosti; prizadevanje za mednarodno pravičnost, mir in varnost ter zavzemanje za učinkovit multilateralizem in krepitev mednarodnopravnega reda.

Slovenija želi ostati dejavna članica mednarodne skupnosti in glasna zagovornica svojih zgodovinskih, geografskih, gospodarskih, političnih in nacionalnih interesov.

 

Več na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve (kronologija mednarodnih priznanj Slovenije, dokumenti ...) »

Slovenija je kot 176. članica sprejeta v OZN. Foto: OZN, vir: Ministrstvo za zunanje zadeve