Novica

Izjava verskih skupnosti ob 20. obletnici samostojnosti slovenske države

20.06.2011

Predstavniki največjih verskih skupnosti v Republiki Sloveniji smo se 20. junija 2011 zbrali v slovenski prestolnici z namenom, da se Bogu zahvalimo za dar samostojne in neodvisne domovine ter celotno prehojeno pot. Prepričani smo, da imajo verske skupnosti s svojim duhovnim in socialnim delovanjem pomembno vlogo pri ohranjanju naših skupnih vrednot in pri vzpostavljanju bolj pravične in solidarne družbe. Ob tem izjavljamo, da je naša domovina utemeljena na treh skupnih vrednotah, ki povezujejo slovensko družbo.

1. Dostojanstvo vsake človeške osebe je zakoreninjeno v človekovi bogopodobnosti in se kaže v zagotavljanju temeljnih človekovih pravic, vključno s pravico do življenja in enakopravnosti.

2. Družinsko življenje je temelj vsake družbe in države, kar se kaže v tem, da je država v službi vsakega posameznika in družine in ne obratno. Ob tem se zahvaljujemo in podpiramo vsa prizadevanja državnih oblasti, ki so bila v preteklih dvajsetih letih usmerjena v zagotavljanje socialne varnosti družin in njihovih članov.

3. Verska svoboda je temelj vsake države, saj državljanom omogoča svobodno izražanje verskih in drugih prepričanj kot tudi svobodo javnega delovanja. Dejanja, ki so usmerjena v varovanje in spodbujanje verske svobode na različnih področjih družbenega življenja, so izrednega pomena za ohranjanje sožitja in spoštovanja med različnimi pripadniki verskih skupnosti v Republiki Sloveniji.

Ob naglem spreminjanju sodobnega sveta poleg vidnega napredka na mnogih področjih, žal, opažamo tudi naglo izginjanje nekaterih temeljnih vrednot in pridobitev omike, ki so nadčasovne in sestavni del brezpogojne postave in vir vsakršnega upanja.

Predstavniki največjih verskih skupnosti v Republiki Sloveniji smo danes združeni z namenom, da potrdimo našo skupno dolžnost, da javno izrazimo temeljne vrednote in se zavežemo, da bomo tudi v prihodnje tisti povezovalni dejavnik v slovenski družbi, ki bo slovenski državi zagotovil mir, duhovni razvoj in medsebojno sožitje. Ob tej priložnosti slovenskim državnim oblastem in vsem državljanom izrekamo čestitko ob dvajseti obletnici naše samostojnosti.

 Izjava s podpisi (744 KB)