Novica

Na Gradu Jable ustanovili Slovenski podeželski parlament

08.12.2011

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Društvom za razvoj slovenskega podeželja na gradu Jable danes pripravilo slovesnost ob 20. obletnici samostojne Slovenije. V okviru prireditve so ustanovili Slovenski podeželski parlament (SPP).

Predsednik republike Danilo Türk je v slavnostnem nagovoru izpostavil pomembnost ustanovitve SPP, "saj se pomena podeželja vedno bolj zavedajo vsi prebivalci, v Sloveniji pa je podeželje vedno bilo vitalno in inovativno". Predsednik je pri tem kot temeljna izpostavil vprašanje samooskrbe s hrano, ki jo je treba povečati, skrb za gozdno bogastvo ter skrb za naravno okolje, kmetijska zemljišča in umeščanje različnih objektov v prostor.

Minister za kmetijstvo, ki opravlja tekoče posle, Dejan Židan je v nagovoru poudaril, da so pri osamosvojitvi Slovenije pomembno vlogo imele slovenske kmetice in kmeti, ki so bili zbrani v Slovenski kmečki zvezi in Zvezi slovenske kmečke mladine. Minister je poudaril, da se je takrat pričel celostni razvoj podeželja, ki ga sedaj uspešno nadaljuje program razvoja podeželja.

"SPP pa ne bo samo ena institucija, niti ne podaljšana roka vlade, države ali politike, prav tako ne bo delegirana ustanova, kjer bi interesne skupine imenovale svoje predstavnike, ampak bo odprt prostor za vse, ki razmišljajo različno, bo prostor pogovorov in dogovorov hkrati pa bo vsak prevzel tudi svoj del odgovornosti pri nadaljnjem razvoju podeželja," je še dodal minister.

Tudi državna sekretarka Tanja Strniša je poudarila, da je dodana vrednost SPP, "da se na neformalni način srečajo različni pogledi, kar bo prispevalo k oblikovanju dolgoročnih strateških kvalitet". Pri tem je spomnila tudi na začetek priprave novega programa razvoja podeželja do leta 2020, v tem procesu pa lahko SPP poda pomemben vsebinski prispevek iz katerega bo država črpala politične odločitve.

Vir: STA, MKGP

 

Povezavi:

- Predsednik o temeljnih izzivih slovenskega kmetijstva

- Mag. Židan: »Kmetijstvo z ustanovitvijo Slovenskega podeželskega parlamenta pomembno obeležuje 20. obletnico samostojnosti države«