Novica

Počastitev 20. obletnice dneva samostojnosti in enotnosti RS v slovenski diplomatski mreži

23.12.2010

Veleposlaništva Republike Slovenije po svetu v počastitev 20. obletnice dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije ter pred iztekom letošnjega leta organizirajo slavnostne sprejeme. Praznične sprejeme so organizirala tudi slovenska veleposlaništva v Beogradu, Strasbourgu, Moskvi in Dublinu.

Veleposlaništvo v Beogradu je v sodelovanju s Slovenskim poslovnim klubom 6. decembra 2010 v Pozorištu na Terazijah s predstavo muzikala Showtime v izvedbi English Student Theatra II. Gimnazije iz Maribora ter s sprejemom za povabljeni diplomatski zbor, predstavnike srbske države, člane Poslovnega kluba in druge Slovence, živeče v Srbiji, obenem obeležilo desetletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov s Srbijo, bližnje praznike kakor tudi konec poslovnega leta. Kot je v krajšem nagovoru pred predstavo poudaril veleposlanik Franc But, se je z vzpostavitvijo diplomatskih odnosov po obdobju zastoja spet odprla pot za bogato politično, gospodarsko in kulturno sodelovanje med državama; izrazil je prepričanje, da bo čez mostove, ki jih je zgradilo dolgoletno življenje v skupni državi, v prihodnje steklo še več »prometa« v obeh smereh.

Tudi Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope v Strasbourgu je priredilo sprejem ob praznovanju 20. obletnice plebiscita o samostojnosti Slovenije ter bližajočih se božičnih in novoletnih praznikih za Slovence, ki živijo in delujejo v Strasbourgu. Sprejema se je udeležilo okoli 40 povabljenih, med njimi slovenski evropski poslanci ter njihovi asistenti, Slovenci, zaposleni v Evropskem parlamentu, v Sekretariatu Sveta  Evrope in na Evropskem sodišču za človekove pravice ter člani Stalnega predstavništva RS pri Svetu Evrope. Veleposlanik  Damjan Bergant je v kratkem nagovoru poudaril pomen 20. obletnice samostojnosti Republike Slovenije ter se udeležencem zahvalil za sodelovanje s Stalnim predstavništvom RS pri Svetu Evrope v iztekajočem se letu.

16. decembra 2010 je tudi v prostorih Veleposlaništva Republike Slovenije Moskvi potekal sprejem v počastitev 20. obletnice Dneva samostojnosti in enotnosti, ki so se ga udeležili predstavniki slovenske skupnosti v Rusiji, Slovensko-ruskega poslovnega kluba ter Društva Slovenija–Rusija. V nagovoru udeležencem je veleposlanica Ada Filip-Slivnik izpostavila pomen plebiscita, izvedenega pred dvajsetimi leti, na katerem so Slovenke in Slovenci sprejeli enotno odločitev o samostojni državi, ki je bila uradno razglašena 25. junija 1991. Pri tem je izpostavila, da je Sloveniji kljub sorazmerni »mladosti« uspelo v dvajsetih letih veliko doseči. Veliko je dosegla tudi na področju bilateralnih odnosov z Rusko federacijo, kar se je odrazilo tudi na nedavnem prvem uradnem obisku predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka v Ruski federaciji, ki pomeni pomembno prelomnico v odnosih med državama. Ob tem se je zahvalila vsem zbranim udeležencem za njihov prispevek k uspešnosti obiska ter jih pozvala k nadaljnjemu uspešnemu sodelovanju, saj je bilo ob obisku sklenjenih veliko pomembnih dogovorov, ki jih bo treba realizirati.

Istega dne je tudi na Irskem v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije Veleposlaništvo Republike Slovenije pripravilo sprejem za Slovence, ki živijo na Irskem, in njihove družinske člane oz. partnerje.