Novica

Slavnostni govor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka ob dnevu državnosti, Ljubljana, 24. junij 2011

25.06.2011

Spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije,
dragi rojaki po svetu,
spoštovani visoki gostje,

naša domovina slavi dvajseti rojstni dan. Te dni se povsod po Sloveniji in v svetu spominjamo upanja in hrepenenja, ki sta zaznamovala rojstvo neodvisne, samostojne Slovenije. Nocoj so med nami številni udeleženci vojne za Slovenijo in svojci tistih, ki so za domovino žrtvovali najdragocenejše, svoja življenja. Njim se moramo zahvaliti za izborjeno neodvisnost. Letos, ob dvajsetletnici naše države, jim izrekamo še posebno hvaležnost. Spominjamo pa se tudi vseh tistih številnih prispevkov civilne družbe, njenih organizacij in gibanj, njenih idej in njenih voditeljev, ki so neposredno pred osamosvojitvijo oblikovali intelektualno in politično podlago naši neodvisni državi.

Za neodvisnost smo potrebovali um in pogum. Imeli smo oboje.

Danes, dvajset let pozneje, smo upravičeno ponosni na številne dosežke naših prvih dveh desetletij. Naša država praznuje svojih prvih dvajset let kot uspešna država vseh državljanov, kot država, ki je na vseh področjih veliko dosegla, in kot država, ki je spoštovana pri sosedih in tudi v vsej mednarodni skupnosti.

Nocoj so z nami predsedniki vseh štirih sosednjih prijateljskih držav. Cenimo, da so danes naši gostje: dr. Heinz Fischer, zvezni predsednik Republike Avstrije, dr. Ivo Josipović, predsednik Republike Hrvaške, Giorgio Napolitano, predsednik Italijanske republike, in dr. Pál Schmidt, predsednik Republike Madžarske. Predsednike sosednjih držav, ki so nocoj z nami, še posebej pozdravljam. Dobrodošli! S svojo prisotnostjo potrjujete naše prijateljstvo, naše medsebojno spoštovanje in zaupanje, naše uspehe pri reševanju sosedskih vprašanj in našo skupno voljo za graditev dobrega sosedstva in dobre prihodnosti Evropske unije ter boljšega sveta.

Spoštovane državljanke in državljani,

zbrali smo se na prenovljenem Kongresnem trgu v Ljubljani. Tudi v tem je veliko simbolike. Ta trg obuja spomin na Ljubljano kot mesto kongresa evropskih sil pred dvema stoletjema, ko je bila Ljubljana prvič postavljena na svetovni zemljevid. Opominja nas, da je Ljubljana kraj zgodovinskih dogodkov – zanosnih in tragičnih, težkih in lepih, dogodkov, ki so oblikovali našo zgodovino. Hkrati pa sedanja prenova Ljubljane simbolizira tudi našo sposobnost sprejeti izzive časa in pokazati pot naprej. Glavnemu mestu Republike Slovenije in vsem, ki usmerjajo njegovo sedanjo, odločno in za vso državo pomembno preobrazbo, se danes še posebej zahvaljujem.

Ob nocojšnji slovesni priložnosti želim izraziti priznanje vsem tistim številnim državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki s svojim delom, svojim trudom in zgledom ustvarjate našo državo in zagotavljate njeno življenjsko moč in uspešnost. Današnji praznik je še posebej vaš praznik. Bodite ponosni na svoje prispevke! Vsi skupaj pa se potrudimo, da bo v naši domovini čim več ustvarjalnih misli in dejanj za naš skupni razvoj ter čim več energije, ki bo zagotovila, da bo Slovenija še boljša, še uspešnejša in še bolj mednarodno spoštovana.

Ne podcenjujmo dosežkov naših prvih dvajset let. V tem času je Slovenija pomembno izboljšala blaginjo in življenjsko raven ter ohranila visoko stopnjo družbene kohezivnosti in socialne zaščite. Življenjska doba ljudi v Sloveniji se je v teh letih močno podaljšala. Stopnja naše splošne varnosti je zgledna. Danes smo tudi močno zasidrani v evropskem gospodarskem in družbenem okolju. Vse resne in poštene primerjave z evropskimi državami nam kažejo dobro. Tudi iz teh primerjav moramo črpati svojo samozavest.

Seveda pa se pri tem dobro zavedamo tudi naših šibkosti, naših pomanjkljivosti in omejitev, ki so v teh časih še posebno dobro vidne v naši politiki.

V Sloveniji v teh dvajsetih letih še nismo povsem ponotranjili spoznanja, da imamo svojo lastno državo ter da smo zanjo in za njene dosežke odgovorni prav vsi. Naša sposobnost sporazumevanja o skupnih ciljih je prešibka. Civilna družba Slovenije je danes razdrobljena, njene pobude pa nepovezane. Naša skupna sposobnost oblikovati resničen in dolgoročno vzdržen državni interes je prešibka. Vse preveč je pesimizma in politične destruktivnosti. Premalo je pripravljenosti na spremembe.

Potrebujemo drugačno stanje duha, stanje, ki bo omogočilo spodbuditev naših energij za skupno dobro in nas bo usmerjalo k skupnim ciljem in skupnemu prizadevanju. Toda kako to doseči? Danes ne živimo v junaških časih. Nismo nevarno ogroženi. Skupno voljo je zato težje oblikovati kot pred dvajsetimi leti, ko nam je grozilo nasilje in ko se je bilo treba z orožjem v roki postaviti v bran – za zaščito človekovih pravic in samoodločbe naroda.

Pred dvajsetimi leti smo zaradi velike ogroženosti razumeli in sprejeli nujnost sprememb in to nas je dokončno usmerilo k velikemu skupnemu cilju, k naši neodvisnosti. Toda tudi danes, podobno kot v preteklih odločilnih obdobjih naše zgodovine, potrebujemo spremembe. Še več, potrebujemo prelom in preboj. Potrebujemo prelom z našimi slabimi navadami, z vsem, kar se je slabega nabralo v preteklih desetletjih. Potrebujemo odločen prelom s pojavi korupcije in klientelizma ter odločilen preboj za uveljavitev odgovornega, tržno-socialnega gospodarskega modela. Potrebujemo odločen prelom z nespoštovanjem pravne države in odločilen preboj za polno spoštovanje načela vladavine prava in za uspešno delo institucij pravne države. Potrebujemo streznitev naše politike, odločen prelom s politikanstvom in odločilen preboj za zrelost političnih strank, učinkovitost vladajoče koalicije in odgovorno ravnanje vsakokratne opozicije.

Vse to so pomembne naloge. So hkrati nujne in povsem uresničljive. Njihovi glavni obrisi so že jasni.

Najprej, našo državo moramo bolje upravljati. Država je dragocen instrument, ki zahteva pazljivo ravnanje in mnogo večje spoštovanje, kot ga premoremo danes. V suvereni državi moramo vsi spoštovati temeljno zapoved, da so institucije naše države življenjskega pomena za naše skupno dobro. Spoštovati moramo avtoriteto prava, države ter njenih zakonodajnih, izvršnih in sodnih organov, hkrati pa zahtevati njihovo pošteno, odgovorno in učinkovito delo. Eno brez drugega ne gre.

Nadalje, sprejeti moramo dejstvo, da potrebujemo nove ravni kakovosti v našem gospodarstvu in socialni politiki. Naš razvojni model se je v glavnem že izčrpal. Naše prebivalstvo je vse starejše, naše mednarodno okolje pa vse zahtevnejše. Smo del Evrope in sveta, v katerem je ekonomski uspeh težje dosegljiv, življenje pa zahteva več znanja in ustvarjalnosti. Poiskati moramo našemu času ustrezne rešitve v izobraževanju in zaposlovanju. Poiskati moramo rešitve za krepitev ustvarjalnosti in podjetnosti. Dodana vrednost vsega, kar proizvedemo, mora biti višja. Kakovost naših storitev mora biti boljša.

In nazadnje – razumeti moramo, da bomo do sporazuma o potrebnih rešitvah prišli samo s strpno razpravo, brez dramatiziranja, brez zamerljivosti in brez negativnih čustev. Svoje cilje bomo dobro zastavili in dosegli le, če bomo najprej izboljšali raven našega političnega razpravljanja in kakovost naše demokracije nasploh. Okrepiti moramo kulturo dialoga. Pripravljeni moramo biti poslušati drug drugega in razpravljati z argumenti. Potrebujemo politično spoznanje o tem, da skupnih interesov države ni dopustno podrejati potrebam strankarskih ali osebnih prizadevanj. Potrebujemo tudi močnejše sodelovanje civilne družbe, ki lahko bistveno pripomore k izboljšanju kakovosti naše politike.

S kakovostnejšo politiko, razumnimi izbirami, premišljenim ravnanjem in zlasti močno povečanim prizadevanjem za skupno dobro lahko dosežemo naše razvojne cilje in uresničimo naše hrepenenje po dobri družbi. Slovenija se danes že uvršča med trideset najbolj razvitih držav sveta. To je lep dosežek, v katerega je vgrajeno nemalo truda naše preteklosti. Gotovo lahko dosežemo več. Toda naši prihodnji dosežki bodo odvisni od naših današnjih odločitev in naših današnjih dejanj.

Bolj kot do zdaj se moramo zavedati, da naše današnje odločitve in naša današnja dejanja odločajo o usodi prihodnjih generacij. Bolj se moramo posvečati prihodnosti mladih in poskrbeti za to, da bo ustvarjalna energija mladih bolje vključena v razvojno prizadevanje naše družbe. Mladim je treba omogočiti kakovostno izobraževanje in resnične priložnosti zaposlovanja. Naše reforme morajo biti usmerjene k ustvarjanju novih, našemu času primernih priložnosti in zlasti pravih delovnih mest za mlade. Samo tako si bodo mladi lahko ustvarjali lastno varnost, svoje družine in dobro prihodnost. Samo tako bo lahko mlada generacija polno ustvarjalno prispevala k našemu skupnemu razvoju. Samo tako bomo zagotovili medgeneracijsko solidarnost in povezanost družbe. In samo če bomo omogočili ustvarjalni prispevek mladih, bomo zagotovili dolgoročno prihodnost države. Zgodovina nas ne bo čakala.

Spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije,

dvajseta obletnica naše države je trenutek, ko se ozremo na naš dosedanji razvoj, ki nam daje veliko razlogov za naš ponos in samozavest. Hkrati pa nas tudi zavezuje. Vprašanj, ki jih moramo rešiti danes, ne moremo prelagati na koga drugega ali na pozneje. Reševati jih moramo tu in zdaj, predvsem pa skupaj in s pravim občutkom za skupno dobro. Sposobnosti in znanje imamo. Z medsebojnim zaupanjem in ustvarjalnim dialogom nam bo uspelo. Praznujmo torej naš veliki praznik v duhu zaupanja vase in z optimizmom. V tem duhu čestitam vsem državljankam in državljanom ob dnevu državnosti. Naši državi pa skupaj z vami izražam najboljše želje za uspešno in srečno prihodnost.

Srečno, Slovenija!

Povezava:
Predsednik Republike Slovenije

 

Foto: Tamino Petelinšek /STA