Novica

V Kočevski Reki razstava ob 20-letnici slovenske samostojnosti

10.05.2011

V kulturnem domu v Kočevski Reki bodo v četrtek ob 18. uri odprli razstavo Kočevsko v vojni za Slovenijo 1991, ki so jo v Pokrajinskem muzeju Kočevje pripravili ob 20-letnici slovenske samostojnosti.

Razstavo, ki prikazuje širše osamosvojitveno dogajanje v Sloveniji in vzporedno dogajanje na Kočevskem, bo odprl predsednik republike Danilo Türk.

Po besedah vodje projekta in direktorja kočevskega muzeja Ivana Kordiša razstava predstavlja obdobje od konca osemdesetih let preteklega stoletja, ko so se razmere med republikami nekdanje Jugoslavije začele zaostrovati, pa do napada na Slovenijo in odhoda jugoslovanske vojske, ki je pomenil sklepno dejanje na poti v samostojno in neodvisno Slovenijo.

Na razstavi je predstavljeno širše dogajanje v Sloveniji in vzporedno dogajanje na Kočevskem, po posameznih poglavjih pa so obravnavani pomembnejši dogodki na Kočevskem in udeleženci slovenskega osamosvajanja.

Avtorica razstave in kustodinja kočevskega muzeja je Nadja Kovačič. Razstavo sestavlja približno petdeset predmetov iz omenjenega obdobja, panoji s fotografijami dogodkov in posnetki arhivskega gradiva.

Uvodni del razstave, ki opisuje pot v slovensko samostojnost, je prispeval Dolenjski muzej iz Novega mesta, kjer bodo razstavo ob 20-letnici osamosvajanja odprli junija. V nadaljevanju kočevskega prikaza so med drugim predstavljeni delovanje posebne brigade Moris, 27. območnega štaba, vloga in pomen civilne zaščite ter takratne milice.

Ker je Kočevska v slovenskem osamosvajanju odigrala vidno vlogo že v času oblikovanja manevrske strukture in odvzema orožja teritorialni obrambi leta 1990, je avtorica razstave predstavila tudi to poglavje, potem prvi postroj v Kočevski Reki, tamkajšnja usposabljanja Slovenske vojske, taktično vajo Premik 91 in prisego prvih nabornikov oz. je v njej zajela vse pomembnejše dogajanje do odhoda zadnjih jugoslovanskih vojakov s slovenskega ozemlja.

Razstavo, ki je dodatno opremljena z razlago v angleškem jeziku, spremlja razstavni dvojezični slovensko-angleški katalog, odprta pa bo do 26. oktobra.


Več o razstavi na spletnih straneh Pokrajinskega muzeja Kočevje (panoji, zbornik)