Novica

V Potrni na avstrijskem Štajerskem posadili lipo

21.10.2011

Veliko krajev Srednje Evrope je nekoč imelo svojo vaško lipo, ki je tvorila središče kraja. V začetku maja se je večina plesnih praznovanj odvijala pod tem drevesom. Vendar pa se je tam večinoma odvijalo tudi vaško sodišče. Po vojnah je bil običaj posaditi tako imenovano lipo miru. Pri starih Slovencih je lipa veljala za sveto drevo.

Že od nekdaj se je ob različnih priložnostih sadila lipa. Tako je bila tudi 26. junija 1991, ko je bila razglašena neodvisnost in državna suverenost Slovenije, na Trgu republike ob slovenskem parlamentu zasajena lipa, ki še danes cveti in napreduje. Ob 20. obletnici samostojnostui Slovenija je slovenska vlada podarila lipe, ki so jih zasadili v slovenskih očinah, osnovnih šolah, vrtcih in drugih ustanovah. Prav tako pa je urad prejel štiri lipe, ki smo jih ali pa jih še bomo posadili pri Slovencih v zamejstvu.

V četrtek, 20. oktobra je tako Društvo člen VII za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša v Potrni/Laafeld sprejelo eno izmed teh lip in jo na kratki, a zelo prisrčni slovesnosti tudi posadilo. Odslej bo Pavlova hiša v imenu vseh Slovencev, ki živijo v sosednji Avstriji, skrbela za lipo in jo negovala. Na slovesnosti je lipo ob prisotnosti lokalnega župana, slovenskega veleposlanika na Dunaju in drugih zbranih gostov, slovesno posadil državni sekretar dr. Boris Jesih. Za kulturni program je poskrbel zbor Pavlove hiše, ki je s skladbami v nemškem in slovenskem jeziku vsaj delno odgnal slabo in mrzlo vreme in omogočil še prijetneje druženje. Pavlova hiša pod vodstvom mag. Susanne Weitlaner se bo zagotovo izkazala pri skrbi za slovensko lipo. Ob tolikšni skrbi, kot je bila prikazana včeraj, v to sploh ne bi smeli dvomiti.

Vabljeni, da jih obiščete in preverite, ali je temu res tako.