Leto 1991

20. februar 1991

Foto: Tone Stojko, vir: Muzej novejše zgodovine

Sprejem XIX. amandmaja k Ustavi RS

Skupščina Republike Slovenije sprejme XIX. amandma k Ustavi Republike Slovenije in izstopi iz pravnega reda SFR Jugoslavije.

23. maj 1991

Foto: Tone Stojko, vir: Muzej novejše zgodovine

Incident v Pekrah

Incident med JLA in TO v Pekrah - enota JLA z oklepniki obkoli 710. učni center TO v Pekrah pri Mariboru in zahteva predajo.

25. junij 1991

Foto: Tone Stojko, vir: Muzej novejše zgodovine

Sprejem Temeljne ustavne listine, ustavnega zakona in Deklaracije o neodvisnosti

Slovenska skupščina sprejme Temeljno ustavno listino, ustavni zakon in Deklaracijo o neodvisnosti.

26. junij 1991

Foto: Salomon 2000, vir: Urad vlade za komuniciranje

Razglasitev samostojnosti in neodvisnosti Slovenije

Slovesna razglasitev samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Predsednik Predsedstva Republike Slovenije, Milan Kučan, pošlje pismo voditeljem zahodnih držav in generalnemu sekretarju OZN Perezu de Cuellarju s prošnjo za mednarodno priznanje.

27. junij 1991

Foto: Tone Stojko, vir: Muzej novejše zgodovine

Začetek 10-dnevne vojne v Sloveniji

Začetek 10-dnevne vojne za samostojnost Slovenije: prvi spopad med TO in JLA se zgodi pri zaselku Poganci pred Novim mestom.

07. julij 1991

Foto: Joco Žnidaršič

Sprejem Brionske deklaracije

Po pogovorih med predstavniki Republike Slovenije, Republike Hrvaške, SR Srbije, zveznih oblasti in »trojko« evropske skupnosti je na Brionih sprejeta Brionska deklaracija. Sporazumejo se, da nadzor na mejah Republike Slovenije izvaja slovenska milica, carinski prihodki pripadajo federaciji, na mejah se obnovijo razmere pred 25. junijem, slovenske obrambne sile deblokirajo vojašnice, enote JLA se vrnejo vanje, TO se demobilizira, vsi vojni ujetniki morajo biti izpuščeni v enem dnevu, slovenski osamosvojitveni ukrepi pa tri mesece mirujejo.

07. oktober 1991

Foto: zbirka Narodnega muzeja Slovenije

Tolar, nov slovenski denar

Slovenski parlament sklene, da bo nov slovenski denar tolar.

25. oktober 1991 - 26. oktober 1991

Foto: arhiv Vojaškega muzeja Slovenske vojske

Odhod zadnjega vojaka JA

 S 25. na 26. 10. zadnji vojak JA zapusti slovensko ozemlje.

23. december 1991

Foto: Salomon 2000, vir: Urad vlade za komuniciranje

Sprejem prve ustave samostojne Slovenije

Skupščina RS sprejme novo ustavo, ki je tudi prva ustava samostojne Slovenije.