Razstava Slovenska zgodovina

 • Pregled skozi čas
 • Poslanice
 • Slovenija v svetu
 • Prej in zdaj
 • Praznujemo
 • Stalna razstava o slovenski zgodovini na Ljubljanskem gradu

  Skupina vrhunskih zgodovinarjev, muzealcev in oblikovalcev pod vodstvom dr. Boža Repeta, mag.  Blaža Vurnika in Irene Šinkovec je 23. junija 2010 na Ljubljanskem gradu  postavila sodobno  razstavo, ki predstavlja slovensko zgodovino jedrnato,  pregledno in  celovito s poudarkom na izbranih temah in osebnostih. Namenjena je  tako  domačim kot tujim obiskovalcem, slovensko zgodovino pa obravnava na poljuden način.

  Razstavo sestavljajo  originalni predmeti, replike, taktilije, interaktivne vsebine ter  zvočno-slikovno posredovane digitalizirane
  informacije, ki so prilagojene  otrokom in osebam s posebnimi  potrebami. Razstava je  zasnovana kronološko in razdeljena na šest sklopov, ki obravnavajo  prazgodovino in rimsko obdobje, srednji in zgodnji novi vek, 19.  stoletje  in prvo svetovno vojno, jugoslovansko kraljevino in drugo svetovno  vojno,  socialistično Jugoslavijo ter samostojno Slovenijo.

  Razstava obsega tudi predstavitev  vsakokratnih družb, državnih  tvorb, političnih, socialnih, gospodarskih  razmer, migracijskih gibanj, prometa, kulture, arhitekture in vsakdanjega življenja.