Prej in zdaj

 • Pregled skozi čas
 • Poslanice
 • Slovenija v svetu
 • Prej in zdaj
 • Praznujemo
 • 15. januarja 1992 je Evropska skupnost, predhodnica današnje Evropske unije, priznala Republiko Slovenijo. Priznanja so začela prihajati z vseh koncev sveta ... Spominov na ta čas je veliko. Objavljamo le delčke zapisov nekaterih slovenskih diplomatov, ki so v celoti in ob spominih drugih diplomatov objavljeni na spletnem naslovu slovenskega zunanjega ministrstva. Več ›

  Slovenija je 8. oktobra leta 1991 z uvedbo lastnega denarja stopila na pot denarne osamosvojitve. Denarna valuta tolar je bila eden najpomembnejših dejavnikov slovenske državnosti. Denarna osamosvojitev je bila namreč temeljni pogoj za uveljavitev mlade države v svetu. Tolar je kot zaupanja vredno in trdno valuto 1. januarja 2007 nadomestil evro. Slovenija ga je uvedla prva med deseterico držav, ki so leta 2004 postale članice EU. Več ›

  Ustavodajna skupščina Republike Slovenije je 23. decembra 1991 sprejela Ustavo Republike Slovenije, prvo ustavo samostojne in neodvisne demokratične Republike Slovenije. Kot vrhovni pravni akt države določa temelje državne oblasti in položaja posameznikov v Republiki Sloveniji. Zagotavlja demokratični politični sistem s parlamentarno obliko državne oblasti ter pravno in socialno državo, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva. Več ›

  Da je v Sloveniji kultura tako trdno usidrana v narodovo zavest  - konec koncev smo edina država, ki  kulturo proslavlja z državnim praznikom, himno pa izpisuje največji slovenski pesnik dr. France Prešeren – velja pripisati  dejstvu, da je bila pri nas kultura dojeta in živeta širše kot pri drugih narodih: ustvarjala je samosvojost in odpornost znotraj tujih gospodarskih in političnih sistemov in obenem bila trdna podlaga za duhovni in materialni napredek Slovencev. Več ›

  Olimpijski komite Slovenije je 15. oktobra praznoval 20. obletnico obstoja. Krovno olimpijsko gibanje v Sloveniji so s podpisom Olimpijske listine uradno ustanovili 15. oktobra 1991, ustanovna skupščina je bila 17. decembra 1991. Na 89. seji MOK, 5. februarja 1992, v Courchevelu je OKS  postal priznani član mednarodne olimpijske družine. Več ›

  Pred dvajsetimi leti je postala Slovenija nova turistična destinacija na svetovnem zemljevidu. Za seboj je imela več stoletno tradicijo turizma, ki ga je od prve polovice 19. stoletja tržila pod imeni svojih krovnih držav. Več ›

   

  Tudi Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je po svoje obeležil dvajseti rojstni dan Slovenije in sicer s projektom Oblikovanje republike. V sklop projekta so pripravili razstavo, katalog in kratki arhitekturni filmi, ki predstavljajo ustvarjalen in v prihodnost zazrt prispevek k praznovanju dvajsetletnice slovenske samostojnosti. Z razstavo so želeli preveriti učinkovitost arhitekturnih in oblikovalskih pristopov in jih pospremiti s fotografskimi pristopi tega časa. Več >

  Zgodovina Slovencev kot naroda je kajpak bistveno daljša od zgodovine naše samostojne države, Republike Slovenije. Bogata mešanica preteklega in novega se je dolgo preurejala v novo, samosvojo narodno skupnost, ki je dozorela  predvsem z izdajo prvih knjig in oblikovanjem prvih zametkov narodnega programa v 16. stoletju. Zgodovina je tukaj v svojem časovnem toku ustvarila nekaj simbolnih točk, iz katerih močno črpa naš zgodovinski spomin. … Več ›

  Ob dvajseti obletnici slovenske države bomo v množičnih medijih zasledili mnoge premisleke o prehojeni poti, tranziciji, družbeni pravičnosti in mednarodnem položaju Slovenije. Prav je, da pogledamo še ritualno plat novonastale države, ki na poseben način združuje vse ključne družbene spremembe. Slovenske proslave državnosti lahko razdelimo v štiri do pet obdobij. Več ›

  Pred dvajsetimi leti so se uresničile zgodovinske sanje mnogih predhodnikov o samostojni državi Sloveniji. Prevladal je občutek ponosa, samozavesti in velike enotnosti. Slovenija je razglasila svojo samostojnost 25. junija 1991.Kako danes, 20 let potem, vidita tiste čase in kako jih projicirata na današnji čas takratni predsednik predsedstva SRS Milan Kučan in prvi predsednik vlade Lojze Peterle? Več ›

  Nastanek in začetki delovanja STA so tesno povezani z rojstvom slovenske države. Snovalci STA so se že ob koncu 80. let prejšnjega stoletja zavedali pomena informacij za oblikovanje medijske podobe Slovenije, ki je bila na pragu osamosvojitve. To razmišljanje je obrodilo sadove 24. maja 1991 s pogodbo o ustanovitvi STA. Nekaj dni pozneje, 3. junija, je bila STA registrirana kot družba z omejeno odgovornostjo, prvi direktor je postal Dejan Verčič. Več ›

  Lipa je razširjena drevesna vrsta. Že v antiki je starim Grkom in Rimljanom to drevo simboliziralo prijateljstvo ter nežno, zvesto ljubezen, pa tudi  kasneje so številna evropska ljudstva, predvsem tista slovanskega izvora, povzdignila lipo v obredno drevo, ki je bilo predmet čaščenja. Tudi v slovenskem ljudskem izročilu je še zaslediti ostaline takšnega odnosa do lipe, predvsem v ljudskih plesih  … Več ›

  Razstava »Identiteta Slovenije - Oblikovanje za državo« je priložnostna razstava ob 20. letnici samostojnosti Republike Slovenije, ki jo je ob pomoči Ministrstva za kulturo in v sodelovanju z Narodno galerijo pripravila osrednja slovenska oblikovalska organizacija, Fundacija Brumen.  Razstava, ki je bila do sredine maja na ogled v Narodni galeriji,  se seli tudi po slovenskih predstavništvih v tujini in tako omogoča seznanitev tuje javnosti s slovenskimi oblikovalskimi dosežki. Več >

  V procesu osamosvajanja Slovenije pred 20-imi leti so mediji nedvomno odigrali ključno vlogo. Bitka za samostojnost se je bila zlasti pred javnostjo, ki naj bi predvsem prek medijev izvedela za našo resnico. In jo je. Le kdo se ne spomni takratnega sekretarja za informiranje Jelka Kacina in njegovega samozavestnega nastopa na TV, ki je vodil in tudi uspešno izbojeval medijsko vojno. Več >

  Ob omembi statistike vedno pomislimo zgolj na suhoparne številke, ki jih znajo »brati« le statistiki in ki običajnim ljudem prav nič ne pomenijo, a vsekakor temu ni tako. Še posebej ne, če za primerjavo vzamemo večletno obdobje. Kaj šele, če govorimo o 20 – ih letih ... več › 

  Skupina vrhunskih zgodovinarjev, muzealcev in oblikovalcev je 23. junija 2010 na Ljubljanskem gradu  postavila sodobno  razstavo, ki predstavlja slovensko zgodovino jedrnato,  pregledno in  celovito s poudarkom na izbranih temah in osebnostih ... več ›